Sponsoracties

Met al onze acties hopen we een mooi bedrag bijeen te brengen voor Stichting Roparun. U begrijpt, de eindstreep ligt ver (wel meer dan 500 kilometer en heel veel euro’s), maar we hopen te kunnen rekenen op uw enthousiaste steun! Ook tijdens de Roparun zelf bent u van harte welkom om ons team en de vele anderen die mee lopen aan te moedigen.

U kunt ons sponsoren, meedoen aan de sponsoracties en natuurlijk ook gewoon doneren.

Oliebollenactie

Ook in 2022 hopen wij weer oliebollen en appelbeignets te verkopen. Wij houden u via de site en facebookpagina op de hoogte.

Roel Boerma loop

In 2023 doet ons team weer mee aan de Roel Boermaloop. We verkopen daar onder andere paaseitjes.

Collecte in mei

In 2022 hebben wij een huis aan huis collecte gedaan in de gemeente Tiel. De totale opbrengst was €1.886. Ook in 2023 gaan we weer collecteren, waarschijnlijk ook in de gemeente Buren.

Overige acties

Overige acties ten bate van de Roparun worden nog gepland. Op 16 januari 2023 organiseren wij een webinar over positieve gezondheid. Informatie volgt.