ANBI

Naam

Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften mogelijk in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte inkomstenbelasting. 


Ook bekend als:  Team 166 of Team Ziekenhuis Rivierenland

Fiscaal nummer (RSIN)

 858266234

 Datum afgifte beschikking Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI): 
 18 december 2017

Nummer Kamer van Koophandel

70329524

Datum oprichting

18 december 2017

Post- en bezoekadres

President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel

Doelstelling

Zonder winstoogmerk opbrengsten genereren ten behoeve van Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun evenementen door middel van deelname aan (hardloop)activiteiten.
Zie verder het volledige beleidsplan: link naar PDF

Bestuurders

Voorzitter: Otwin Günther
Secretaris: vacature
Penningmeester: Petra Sterenberg-van Wamelen
Bestuurslid: Ingrid Wolbert-van Kempen

Beloningsbeleid

 Alle bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat noch de bestuurders, noch de overige deelnemers een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en / of hun sportieve prestatie(s).